onsdag 17 november 2010

Tillsätt en utredning kring biltillverkarnas roll

Apropå en artikel i SvD.

Förekomsten av oönskade aktiviteter på Sveriges vägar är omfattande och hindrar att vår gatumiljö utvecklas. En starkt bidragande orsak till detta är att biltillverkare åtnjuter långtgående frihet från ansvar. 
Under de senaste tre århundraderna har vårt vägnät utvecklats till en grundläggande infrastruktur för alla former av bilbaserad transport. Samtidigt är vägnätet en miljö där många olika former av "oönskade aktiviteter" äger rum. Med oönskade aktiviteter avses till exempel fortkörning, påkörningar, smuggling av varor och människor, flyktkörning vid t.ex. bankrån, och värst av allt, så ohygligt hemska saker som att piratkopierad nedladdad film visas för barn i baksätet för att få dessa att "hålla tyst".

Att den som utför oönskade gärningar i trafiken har ett ansvar följer av vanliga straff- och civilrättsliga bestämmelser. Vid många överträdelser som sker i trafiken kan det dock ofta vara svårt att spåra förövaren. Och, om man bortser ifrån sin inneboende känsla för rim och reson, kan man rikta uppmärksamheten mot biltillverkarna. I en liten skrivelse jag klottrade ihop på en servett under lunchen idag (16 november) föreslår jag att vi slösar använder våra skattemedel till att få rätt personer att "utreda fram" att ansvaret för alla dumheter folk gör i sina bilar är biltillverkarnas fel.
Biltillverkare kan nämligen åläggas att använda olika tekniker, såsom installerade övervakningskameror, gps-sändare, fjärrstyrt rattlås, eller en exploderande bensintank, för att upptäcka, rapportera och stoppa att oönskade aktiviteter utförs i bilen. Bilförsäljaren kan också skriva in i köpekontraktet att bilen tas tillbaka vid e.v. körning mot rött ljus. En synpunkt som ofta framförs (av mig själv och andra betalda lobbyister) är att det självklart är värt att montera ner grundläggande rättigheter och friheter i samhället som hållits högt sedan upplysningstiden, såsom 'mere conduit', för en möjlighet att avskräcka ett par individer här och var i Sverige att begå småbrott som de flesta anser ungefär ligger på nivån av en fortkörning.

I hundratals år har man (av ganska goda skäl) tagit det som självklart att en biltillverkare inte hålls ansvarig för t.ex. bankrån med bil. Men med tillräckliga lobbyansträngingar kan vi säkert mygla igenom ytterligare ett otydligt svårtolkat direktiv via EUs utskott för fiske och jordbruksfrågor om att denna frihet måste monteras ned balanseras, och använda det för att tvinga igenom massor av vackra övervaknings-, censur-, och kontrollagar i Sverige.
I den lilla skrivelsen jag klottrade ihop på en servett idag så jämför jag regleringen av biltillverkarnas ansvar med regleringen av fetthalten i lättmjölk, tandreglering, och arbetstidsreglering. Och det förstår man ju, med så mycket reglering inom andra områden är det ju självklart att vi behöver ännu mer reglering, i detta fall av biltillverkare.

I skrivelsen föreslår jag att vi studerar vad folk har för sig för olagligheter i sina bilar, och på vilka sätt biltillverkare kan installera en massa dyrt skräp i bilarna som ingen vill ha för att övervaka och stoppa sina kunder ifrån att utföra oönskade aktiviteter. Sådana här åtgärder måste ju tyvärr hålla sig inom grundlagsregler, EU-bestämmelser och konventionsåtaganden, vilket alltså betyder att vi måste se till att de senare anpassas. Det är också viktigt att åtgärder mot personer som utför oönskade aktiviter inte tar sikte på att spränga deras bil i luften, eftersom sådant leder till dålig press och potentiella protester.

Vidare skulle vägverket kunna ges i uppdrag att övervaka övervakarna "upprätta uppförandekoder för biltillverkare och utöva tillsyn över att biltillverkarnas övervakning över bilägare uppfyller kraven i uppförandekoderna"  
Regeringen Reinfeldt inför ju glatt lagar om mer övervakning, så vi bör passa på att dra det här långt utöver vad någon normal person kan anse rimligt. Därför föreslår jag att biltillverkarna ges en "uppsiktsplikt" där de tvingas avsätta resurser bl.a. för att omedelbart agera på anmälningar om att någon av deras kunder kört för fort och då fjärr-aktivera bilens ratt- och dörrlås tills dess att ärendet är utrett. Det är ju mycket bättre att vi har några hundratal oskyldiga strandade i vägdiken runtom landet än att en enda fortkörare går fri.

Förekomsten av oönskade aktiviteter på våra vägar är omfattande och hindrar att vägnätet utvecklas till en härlig fantasivärld där alla kramar varandra i trafiken som jag drömmer om. Mitt sätt att se på detta är att med tillräckligt omfattande och långtgående övervakning och blockering, så kan kan vi i princip stoppa alla brott, om vi bara glatt bortser ifrån att det leder till ett obehagligt storebrorssamhälle där vi ständigt tvingas oroa oss över vem som tittar och hur det vi gör kan tolkas.

TINO
sarkastisk bloggare som tycker att brottsbekämpning är viktig, men ändå inte får montera ner det fria samhälle som brottsbekämpningen är avsedd att bevara.

Liten notering om rättigheter: ovanstående text är en parodi på en artikel av Johan Axham, pubicerad av SvD 16 Nov. 2010. Visa delar av texten ansluter nära till originaltexten, vilket är nödvändigt för denna vanligt förekommande parodiform. I detta sammanhang tolkar jag därför Upphovsrättslagens undantag i 2 kap. 22 §, "i den omfattning som motiveras av ändamålet", att medge rätten till denna publicering. 

6 kommentarer:

Anders Troberg sa...

Ge dem inga idéer...

Vi vet redan att upphovsrättsindustrin saknar känsla för proportioner och rim och reson.

Johanna Drott sa...

Jag diggar upplägget. ;)

Tino sa...

Ha ha, tack!

Anne Kekki sa...

har kikat lite här

dagmaryacagney sa...

Подкийнис - Titanium Art
Подкийнис mens black titanium wedding bands · titanium dioxide in food Поркалийлий 2021 ford escape titanium hybrid Подкийнис omega titanium вылай titanium engine block Пеленам. Прый Порстиций.

Anonym sa...