torsdag 23 september 2010

Väkomna, 3573 nya Pirater!

Mycket har sagts om valresultatet, men nu när den noggranna räkningen av riksdagsröster är färdig konstaterar jag en sak: minst 3573 personer röstade på Piratpartiet som aldrig röstat på oss förut i ett riksdagsval. Jag vill bara ta tillfället i akt och hälsa er välkomna!

För, en sak är klar: varje enda en av dessa 3573 röster gör att valresultatet känns mer positivt. Även om många hade hoppats på ett bättre resultat, så är är det just tack vare er vi inte har samma tunga läge som de andra två större partierna i gruppen övriga, som båda tappat tio-tusentals röster.

Ni 3573 personer har gjort stor skillnad för min motivation att kämpa vidare för Piratpartiet, och det finns säkert fler av mina kollegor som känner samma sak. Om målet med era röster var att få kampen mot storebrorsamhället och framtidsfientliga lagar att gå vidare, så ska ni känna att era röster var mycket välplacerade. För utan röster är det inte många som orkar driva en sådan här kamp.

Varmt välkomna allesammans. Jag önskar jag kunde krama om varenda en av er.Utifall att några av er är nyfikna på vår rörelse, men inte hittat in i den ännu, så samlar jag några användbara länkar här under:

  • En central punkt i Piratpartiets intern- och externkommunikation är Piratpartiet Live! som löpande samlar de flesta relevanta blogginlägg kring partiets aktiviteter.
  • För att diskutera politik, idéer och annat så finns vårt forum här. Det är dock inte vår mest aktiva kanal, så var beredda på att respons kan dröja lite. Våra årsmöten hålls även i detta forum. Den mest aktiva delen är kategorin Nyheter, som postar nyheter som på något sätt berör Piratpartiet. Dessa skickas också ut på Piratpartiet Live!
  • Mer direkt kontakt med Pirater får man genom att hoppa in i vår chatt. Om man har en mer direkt fråga kan man prova "Piratsupport."
  • >Olika typer av informationsmaterial och annat finns på vår wiki.
  • I övrigt kan jag rekommendera Twitter. Det är förvånansvärt lätt att kommunicera med andra pirater med twittermedelanden som använder en @-tag. Själv är jag pirattino på Twitter.
  • Piratpartiet har också en egen Youtube-kanal. Och så finns vi på Facebook.
Om jag glömt någon bra kanal, lämna gärna en kommentar.

onsdag 22 september 2010

Bortkastade röster

Den s.k. Gallorapporten är ett EU-dokument som innehåller nya lobbyist-inspirerade dumheter som handlar om hårdare tag mot privatpersoner som fildelar hemma, och jämställer privat fildelning med varuförfalskning. Denna rapport var just uppe för omröstning i EU-parlamentet. 

Lite överraskad blir man när man ser att Miljöpartiet idag går ut med två meddelanden om detta:
  • I det första deklarerar Carl Schlyter, en av miljöpartiets två EU-parlamentariker, stolt att man som en del av den gröna gruppen i EU röstat emot rapporten eftersom den "Innehåller många saker vi är kritiska emot".
  • I det andra deklarerar Isabella Lövin, den andra EU-parlamentarikern, stolt att rapporten är viktig för att "försvara konstnärers rätt att leva på sitt arbete" och att hon därför röstat för rapporten.
Tillåt mig att skriva detta i klartext: Miljöpartiet har två mandat i EU. Man använder dessa till att på samma gång både rösta både för och emot en och samma rapport? Snacka om "bortkastade röster". Miljöpartisterna kunde ju lika gärna valt att inte gå till gå till jobbet den här dagen och haft precis lika mycket inflytande. Oavsett vad man tycker om själva sakfrågan, så kan man väl aldrig vara nöjd med det här oansvariga sättet att förvalta partiets fåtaliga mandat?

Och sedan blir inte saken det minsta bättre när man analyser själva sakfrågan. Det här handlar om en viktig omröstning om EU-parlamentets inställning till fildelning, en av de frågor som verkligen hade kraft i den Svenska EU-valrörelsen 2009. Många kan mycket väl ha röstat på Miljöpartiet just för den fildelningsvänliga politik man presenterade i sin valplattform i EU-valet:
"25. Modernisera upphovsrätten och avkriminalisera fildelning för icke-kommersiellt bruk."
Och ändå går alltså hälften av de personer man placerade i parlamentet och röstar rakt emot denna linje. Är det verkligen okej att göra mot sina väljare?

Vän av ordning kan nu tycka att vi är inkonsekventa som hyllar Camilla Lindberg (FP) som var den ende i Alliansen som röstade emot FRA-lagen. En utmärkt analys av detta hittade jag hos Caspian Rehbinder:
"Politiker som vågar gå emot partipiskor kan vara bra. Men då måste de enskilda politikernas avsikt vara klar från början, alternativt måste partiets avsikt vara oklar från början. Att Camilla Lindberg röstade mot sin partipiska var bra, då hon stod för Folkpartiets ideologiska grund, mot ett förslag som aldrig var uppe inför valet."
Om Mijöpartiet inte lovat något om fildelning, eller om Lövin gått ut före valet och gått på personval baserat på en grön politik utan legaliserad fildelning så hade det varit en annan sak. Nu är det bara ett sviket vallöfte.

Hade miljöpartiets mandat istället gått till en Pirat hade vi haft ytterligare en röst emot den här rapporten. Miljöpartiet är inte att lita på, för deras lojalitet kommer alltid i första hand ligga i miljöfrågorna, och först i andra hand - i bästa fall - i de integritet, kultur och kunskapsfrågor som Piratpartiet prioriterar.

Andra som skriver bra: Piratpartiets Pressmedelande, Rick Falkvinge, Caspian Rehbinder, Beelzebjörn, Christian Engström, Full Mental Straightjacket, Farmor Gun, MMN-o, Hultins tankegång (c), Svågerpolitik.

lördag 11 september 2010

Strömmad video lagligt? Förmodligen inte.

Uppdatering: Strömmad video är förmodligen lagligt, se uppdateringen i slutet av denna post.

Aftonbladet skriver idag att man istället för att ladda ner upphovsrättsskyddat material kan ta del av det lagligt genom att titta på strömmad video
Nedladdning av film och tv-program från Internet som man inte betalat för är olagligt. Men det är däremot inte olagligt att titta på så kallad strömmande video. Det vill säga filmer och tv-program som man tittar på utan att de sparas på datorn. Har man bredband och en dator är det bara att ge sig ut på Nätet till de olika filmsajterna och välja och vraka.
Jag tror det bara är fantasier att det här skulle vara lagligt efter Thomas Bodströms ändringar i upphovsrättslagen 2005. Den aktuella paragrafen är §11a i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk:
11 a § Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte ha självständig ekonomisk betydelse.

Framställning av exemplar enligt första stycket är tillåten bara om det enda syftet med framställningen är att möjliggöra
  • 1. överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller
  • 2. laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är otillåten enligt denna lag.
Så §11a första stycket får det att låta som det är lagligt, men så som jag läser §11a andra stycket förklaras att detta är lagligt bara om förlagan är laglig, vilket med stor sannolikhet inte är fallet på de webbsidor Aftonbladet talar om. Men jag kanske har förstått §11a andra stycket fel? Om någon känner till prejudikat på det här området får de gärna kommentera.

Tycker du detta är fel och att det är orimligt att du ska behöva bedöma om en streamingsite är laglig eller olaglig; och att det borde vara tillåtet att strömma video? Ja, i så fall finns det ett parti som absolut för din talan i denna fråga. Se till att rösta i linje med dina åsikter!

Uppdatering: Ändringarna i URL från 2005 kommer ifrån ett EU-direktiv 2001/29/EG. Detta direktiv innehåller i princip exakt den text som blev lagtext. Den Svenska regeringen (främst Thomas Bodström då) gjorde ett förarbete som tydligt tolkar EU-direktivet att säga att bl.a. Streaming är lagligt. I Prop. 2004/05:110 sid 95:
"Även om verket som den enskilde tittar eller lyssnar på lagts ut på Internet utan tillstånd, dvs. är en olovlig förlaga, gör den enskilde sig inte skyldig till något upphovsrättsintrång så länge som han eller hon endast tittar och/eller lyssnar på verket. När en enskild endast tittar och/eller lyssnar på det material som visar sig på bildskärmen vid användning av Internet - utan att vidta några åtgärder för att spara ner (framställa exemplar) eller i sin tur tillgängliggöra materialet för allmänheten - vidtar han eller hon alltså inte en upphovsrättsligt relevant åtgärd. Tittandet och lyssnandet är därmed inte heller otillåtet enligt lag i upphovsrättslig mening."
Man kan ju tycka att saken är helt och hållet klar i och med detta. Riktigt så enkelt är det inte. Ytterst kan ett ärende nämligen lyftas till EG-domstolen, som då tolkar utifrån det ursprungliga EU-direktivet, utan hänsyn till den tolkning svenska regeringen gjorde i sitt förarbete.

Så man kan diskutera fram och tillbaka hur man ska läsa EU-direktivet (som alltså är väldigt likt den Svenska lagtexten.) Men för tillfället är det är ju helt naturligt att gå på den Svenska regeringens tolkning; att Streaming är lagligt.

Men, viktigast av allt: lagen är otydlig och svårtolkad. Det ska inte behöva vara så för något som självklart borde vara lagligt. Rösta på ett parti som ser till att streaming blir uppenbarligen lagligt.

söndag 5 september 2010

14 frågor för båda blocken att svara på

Med 14 dagar kvar till valdagen så presenterade Alliansen en lista på 14 frågor som de anser att de rödgröna inte svarat på. De rödgröna kontrade med 18 frågor tillbaka.

Ur ett piratperspektiv är detta inte de frågor jag är mest intresserad av att få svar på. Jag presenterar därför min egen lista av 14 frågor som jag skulle vilja ha svar ifrån båda blocken på:

1. FRA har sedan 1:a Januari 2009 rätt att bedriva signalspaning mot Internet och teletrafik i kabel. Kommer er koalition låta denna massavlyssning fortgå? Om ni vill att situationen ska redas ut, tänker ni i så fall backa FRA-lagen innan eller först efter en sådan utredning?

2. Datalagringsdirektivet kommer ålägga Internet och teleleverantör att lagra information om all kommunikation i 6 månader, bl.a. vem som kommunicerar med vem och var en påslagen mobiltelefon befunnit sig. Planerar er koalition att införa eller stoppa datalagringsdirektivet?

3. Ändringarna i upphovsrättslagen ifrån 2005 gör det olagligt att gå runt kopieringsskydd och DRM-skydd även när dessa hindrar laglig privatkopiering. Kommer er koalition riva upp detta förbud eller låta det kvarstå?

4. Ett antal aktuella rättsfall (bl.a. domen mot Black Internet att spärra tillgången till Piratebay) luckrar upp budbärarimmuniteten för internetleverantörer. Kommer er koalition verka för att återupprätta budbärarimuniteten?

5. Vi har idag en avgift på tomma media som går till vissa upphovsrättsinnehavare som en ersättning för laglig kopiering, t.ex. inspelning ifrån radio. Organisationen Copyswede verkar för att utöka denna till att bl.a. täcka nya media som mobiltelefoner. Kommer er koaliation verka för eller emot en sådan utvidgning av kassettavgiften?

6. Swift-avtalet som infördes i EU i juli 2010 medför att USA får söka igenom och lagra privatpersoners banktransaktioner i bulk utan brottsmisstanke. Kommer er koalition verka för att stoppa detta avtal för Svenskars banktransaktioner?

7. IPRED-lagen ifrån 2009 gav privata intressen befogenheter utöver vad t.o.m. polisen har idag vad gäller att göra privata utredningar vid misstanke om upphovsrättsbrott och begära ut persondata ifrån internetleverantörer. Kommer er koalition ha kvar denna lag eller riva upp den?

8. Polismetodutredningen föreslår att ge polis och underrättelseverksamhet rätt att begära ut persondata ifrån internetleverantörer utan misstanke om allvarliga brott. Kommer er koalition verka för att genomföra dessa lagändringar eller stoppa dem?

9. Flera organisationer (bl.a. Consumers International, EDRi, FSF, EFF, ASIC, FKIhar kritiserat ACTA-avtalet både för att förhandlingarna sker bakom stängda dörrar, och för att information man fått hittills pekar på att avtalet kommer införa stora inskränkningar i bl.a. yttrandefrihet och kommunikationsintegritet. Tar er koalition ställning för eller emot hur ACTA-förhandlingarna har hanterats, och (baserat på den information som hittills släppts) direktivet självt?

10. Kommer er koalition göra det lagligt med fildelning av upphovsrättskyddat material i privat, icke-kommersiellt syfte?

11. Nuvarande barnpornografilagstiftning innebär att även rena påhittade teckningar, såsom vissa mangaserier, klassas som barnpornografi. Vill er koalition ha kvar detta förbud eller ändra lagstiftningen på denna punkt?

12. Det finns idag ingen reglering om att myndigheter i sin kommunikation med medborgare ska använda öppna filformat och system som fungerar bra i alla webbläsare och operativsystem. Kommer er koalition införa sådana regleringar?

14. Kommer er koalition verka för eller emot sk. mjukvarupatent?

Frågorna ovan är licensierade under CC0, d.v.s. inga krav på attribution. Sprid gärna, speciellt i sammanhang där dessa frågor kan nå partierna eller väljare.

Uppdatering: Jag ser att Piratpartiet nu gått ut med en förbättrad version som pressmedelande. Jättekul!

Också, på något sätt lyckades jag missa Nr. 13 i min lista (!) Jag kopierar den bra fråga som de som förberedde pressmedelandet lade till här:
13. Idag får polisen vid husrannsakan utan förhinder beslagta datorer och hårddiskar och gå igenom privat epost, privata bilder och annan mycket känslig information. För exempelvis fysiska brev finns ett mycket starkt integritetsskydd. Kommer er koalition verka för att ge datorer samma skydd vid husrannsakan som privat, fysisk post?