söndag 5 september 2010

14 frågor för båda blocken att svara på

Med 14 dagar kvar till valdagen så presenterade Alliansen en lista på 14 frågor som de anser att de rödgröna inte svarat på. De rödgröna kontrade med 18 frågor tillbaka.

Ur ett piratperspektiv är detta inte de frågor jag är mest intresserad av att få svar på. Jag presenterar därför min egen lista av 14 frågor som jag skulle vilja ha svar ifrån båda blocken på:

1. FRA har sedan 1:a Januari 2009 rätt att bedriva signalspaning mot Internet och teletrafik i kabel. Kommer er koalition låta denna massavlyssning fortgå? Om ni vill att situationen ska redas ut, tänker ni i så fall backa FRA-lagen innan eller först efter en sådan utredning?

2. Datalagringsdirektivet kommer ålägga Internet och teleleverantör att lagra information om all kommunikation i 6 månader, bl.a. vem som kommunicerar med vem och var en påslagen mobiltelefon befunnit sig. Planerar er koalition att införa eller stoppa datalagringsdirektivet?

3. Ändringarna i upphovsrättslagen ifrån 2005 gör det olagligt att gå runt kopieringsskydd och DRM-skydd även när dessa hindrar laglig privatkopiering. Kommer er koalition riva upp detta förbud eller låta det kvarstå?

4. Ett antal aktuella rättsfall (bl.a. domen mot Black Internet att spärra tillgången till Piratebay) luckrar upp budbärarimmuniteten för internetleverantörer. Kommer er koalition verka för att återupprätta budbärarimuniteten?

5. Vi har idag en avgift på tomma media som går till vissa upphovsrättsinnehavare som en ersättning för laglig kopiering, t.ex. inspelning ifrån radio. Organisationen Copyswede verkar för att utöka denna till att bl.a. täcka nya media som mobiltelefoner. Kommer er koaliation verka för eller emot en sådan utvidgning av kassettavgiften?

6. Swift-avtalet som infördes i EU i juli 2010 medför att USA får söka igenom och lagra privatpersoners banktransaktioner i bulk utan brottsmisstanke. Kommer er koalition verka för att stoppa detta avtal för Svenskars banktransaktioner?

7. IPRED-lagen ifrån 2009 gav privata intressen befogenheter utöver vad t.o.m. polisen har idag vad gäller att göra privata utredningar vid misstanke om upphovsrättsbrott och begära ut persondata ifrån internetleverantörer. Kommer er koalition ha kvar denna lag eller riva upp den?

8. Polismetodutredningen föreslår att ge polis och underrättelseverksamhet rätt att begära ut persondata ifrån internetleverantörer utan misstanke om allvarliga brott. Kommer er koalition verka för att genomföra dessa lagändringar eller stoppa dem?

9. Flera organisationer (bl.a. Consumers International, EDRi, FSF, EFF, ASIC, FKIhar kritiserat ACTA-avtalet både för att förhandlingarna sker bakom stängda dörrar, och för att information man fått hittills pekar på att avtalet kommer införa stora inskränkningar i bl.a. yttrandefrihet och kommunikationsintegritet. Tar er koalition ställning för eller emot hur ACTA-förhandlingarna har hanterats, och (baserat på den information som hittills släppts) direktivet självt?

10. Kommer er koalition göra det lagligt med fildelning av upphovsrättskyddat material i privat, icke-kommersiellt syfte?

11. Nuvarande barnpornografilagstiftning innebär att även rena påhittade teckningar, såsom vissa mangaserier, klassas som barnpornografi. Vill er koalition ha kvar detta förbud eller ändra lagstiftningen på denna punkt?

12. Det finns idag ingen reglering om att myndigheter i sin kommunikation med medborgare ska använda öppna filformat och system som fungerar bra i alla webbläsare och operativsystem. Kommer er koalition införa sådana regleringar?

14. Kommer er koalition verka för eller emot sk. mjukvarupatent?

Frågorna ovan är licensierade under CC0, d.v.s. inga krav på attribution. Sprid gärna, speciellt i sammanhang där dessa frågor kan nå partierna eller väljare.

Uppdatering: Jag ser att Piratpartiet nu gått ut med en förbättrad version som pressmedelande. Jättekul!

Också, på något sätt lyckades jag missa Nr. 13 i min lista (!) Jag kopierar den bra fråga som de som förberedde pressmedelandet lade till här:
13. Idag får polisen vid husrannsakan utan förhinder beslagta datorer och hårddiskar och gå igenom privat epost, privata bilder och annan mycket känslig information. För exempelvis fysiska brev finns ett mycket starkt integritetsskydd. Kommer er koalition verka för att ge datorer samma skydd vid husrannsakan som privat, fysisk post?

2 kommentarer:

Unknown sa...

Så grymt bra. Vi remixade till ett pressmeddelande :-)

Tino sa...

Tack! Jättekul att det blev pressmeddelande av det!