Händelser

Här lägger jag upp korta notiser om speciella händelser som är minnesvärde ur Piratperspektiv.Notera: sidan är i nuläget långt ifrån komplett, jag fyller på när jag har tid.

Större saker

På väg: #spectrial2, #datalagringsdirektivet, #polismetodutredningen, #ACTA, #internetcensur

2010-09-22 #gallo : Gallorapporten bifalls i EU-parlamentet [z], kräver hårdare tag mot fildelning och likställer privat fildelning med varuförfalskning. En av de två EU-parlamentarikerna i Miljöpartiet, Isabella Lövin (MP), röstar bifall [z].

2010-05-21 #blackinternet : Svea hovrätt slår fast domen ifrån Tingsrätten att Internetleverantören Black Internet medverkat till att användare gjort intrång i upphovsrättsskyddade verk genom att inte spärra the Pirate Bay. Detta går emot den budbärarimmunitet man annars skulle anta gäller för internetleverantörer. Hovrätten gör även samma bedömning i ett annat fall avseende Internetleverantören Portlane (där i strid med tingsrätten).

2010-05-21 #mangadomen : Lagen om barnpornografi stärks (bl.a. att utökas med ett "tittförbud" där även att navigera till en webbsida med olagligt material görs olagligt.) En av de första domarna under den nya lagen handlar om en översättare av japanska mangaserier som döms för 51 teckningar. Lagstiftningen som kriminaliserar teckningar väcker hård kritik, bl.a. ifrån Madeleine Leijonhufvud, Professor em. i straffrätt, och forskaren Marie Eneman.

2010-06-08 #swift : Swift-avtalet införs i EU. Avtalet medför att USA får söka igenom och lagra privatpersoners banktransaktioner i bulk utan brottsmisstanke. Folkpartiets EU-parlamentariker Cecilia Malmström (FP) är drivande i frågan.

2010-03-29 #internetcensur : Folkpartiets EU-parlamentariker Cecilia Malmström lägger ett förslag om censur av Internet i EU. Efter ett antal turer med Piratpartiets EU-parlamentariker verkar det ligga väldigt lite fakta bakom de motiveringar som lyfts fram för förslaget.

2009-04-17 #spectrial #piratebay : Domen faller i Piratebaymålet, de fyra grundarna fälls för medhjälp till upphovsrättsbrott av 20 musikfiler, 9 filmfiler och 4 datorspel (1 av musikfilerna släpptes), och får 1 års fängelse och 30 miljoner i skadestånd. Många tycker domen är orättvis för att i princip bara tillhandahållit en söktjänst. Piratpartiet får massvis med nya medlemmar i protest.

2009-: #länkåtalet:

2009-02-25 #ipred : IPRED-lagen klubbas igenom en riksdagen [z].

2010-02-11 #gategate : Två poliser försöker tvinga en person som filmat deras agerande i tunnelbanan med omotiverade hot om drogtester [x] [SVT].

2008-06-18: #fra : Riksdagen inför en lag som tillåter myndigheten FRA att utöva "signalspaning i kabel", vilket i praktiken innebär allmän avlyssning av svenska medborgare utan brottsmisstanke.

2006-02-09 #jyllandsmohamed:Utrikesminister Laila Freivalds (S) deltar i (beordrar?) netstängandet av en Sverigedemokratisk hemsida som publicerade den väldigt kontroversiella serieteckningen av Mohamed. Inledningsvis ljuger hon om sin inblandning och kännedom i ärendet, men lämnar till slut sin post på grund av detta. Partiledaren Göran Persson nekade kännedom. (Värt att notera: I ett av dokumenten som läckte via Wikileaks 2010 så uppger Carl Bildt 2006-02-02 för den amerikanska ambassaden att statsminister Göran Persson låter utrikesminister Laila Freivalds vara kvar i regeringen eftersom Persson behöver en syndabock som tar smällarna efter tsunamin. [z]) [z] [z]

2005-05-25 #nedladdningsförbudet : Ett antal ändringar i upphovsrättslagen klubbas igenom i riksdagen som bl.a. förbjuder "nedladdning" och att gå runt kopieringsskydd/tekniska åtgärder, detta blir känt som "neddladdningsförbudet" [z]/"fildelningslagen" [z]. Ändringarna baseras på EU-direktiv 2001/29/EG (bilaga 1 till Prop. 2004/05:110). Thomas Bodström (S) är den drivande personen bakom införandet. Var Thomas Bodström var även drivande bakom framtagandet av EU-direktivet?


#telekompaketet

2004-05-18 #mjukvarupatent : Socialdemokraterna och Moderaterna går ihop om att rösta på den irländska ordförandeskapets förslag om patent på datorrelaterade uppfinningar/mjukvarupatent, ett förslag som i princip skulle betyda en obegränsad patentbarhet för mjukvara. [z] [z]

#innehavsförbudet

Mindre saker

2010-09-07 #razzia : EU-omfattande polisrazzia mot fildelare.

2010-09-02 #upphovsrätt : Polisens nya databas över skor och skoavtryck använder sig av upphovsrättsskyddade bilder utan tillstånd.

2010-06-14 #avlyssning : Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndighetens släpper rapporten "Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2009". Användningen av hemliga tvångsmedel har skarpt ökat, bl.a. har hemlig telefonavlyssning fördubblats jämfört med 2008.

2006-09-18: Enligt dokument läkta via Wikileaks 2010: Efter valet och alliansens seger beskriver ambassaden det politiska läget genom att referera till samtal med svenska företagsledare som sagt att alla partier, även moderaterna, egentligen är socialdemokrater. [z]