lördag 11 september 2010

Strömmad video lagligt? Förmodligen inte.

Uppdatering: Strömmad video är förmodligen lagligt, se uppdateringen i slutet av denna post.

Aftonbladet skriver idag att man istället för att ladda ner upphovsrättsskyddat material kan ta del av det lagligt genom att titta på strömmad video
Nedladdning av film och tv-program från Internet som man inte betalat för är olagligt. Men det är däremot inte olagligt att titta på så kallad strömmande video. Det vill säga filmer och tv-program som man tittar på utan att de sparas på datorn. Har man bredband och en dator är det bara att ge sig ut på Nätet till de olika filmsajterna och välja och vraka.
Jag tror det bara är fantasier att det här skulle vara lagligt efter Thomas Bodströms ändringar i upphovsrättslagen 2005. Den aktuella paragrafen är §11a i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk:
11 a § Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte ha självständig ekonomisk betydelse.

Framställning av exemplar enligt första stycket är tillåten bara om det enda syftet med framställningen är att möjliggöra
  • 1. överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller
  • 2. laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är otillåten enligt denna lag.
Så §11a första stycket får det att låta som det är lagligt, men så som jag läser §11a andra stycket förklaras att detta är lagligt bara om förlagan är laglig, vilket med stor sannolikhet inte är fallet på de webbsidor Aftonbladet talar om. Men jag kanske har förstått §11a andra stycket fel? Om någon känner till prejudikat på det här området får de gärna kommentera.

Tycker du detta är fel och att det är orimligt att du ska behöva bedöma om en streamingsite är laglig eller olaglig; och att det borde vara tillåtet att strömma video? Ja, i så fall finns det ett parti som absolut för din talan i denna fråga. Se till att rösta i linje med dina åsikter!

Uppdatering: Ändringarna i URL från 2005 kommer ifrån ett EU-direktiv 2001/29/EG. Detta direktiv innehåller i princip exakt den text som blev lagtext. Den Svenska regeringen (främst Thomas Bodström då) gjorde ett förarbete som tydligt tolkar EU-direktivet att säga att bl.a. Streaming är lagligt. I Prop. 2004/05:110 sid 95:
"Även om verket som den enskilde tittar eller lyssnar på lagts ut på Internet utan tillstånd, dvs. är en olovlig förlaga, gör den enskilde sig inte skyldig till något upphovsrättsintrång så länge som han eller hon endast tittar och/eller lyssnar på verket. När en enskild endast tittar och/eller lyssnar på det material som visar sig på bildskärmen vid användning av Internet - utan att vidta några åtgärder för att spara ner (framställa exemplar) eller i sin tur tillgängliggöra materialet för allmänheten - vidtar han eller hon alltså inte en upphovsrättsligt relevant åtgärd. Tittandet och lyssnandet är därmed inte heller otillåtet enligt lag i upphovsrättslig mening."
Man kan ju tycka att saken är helt och hållet klar i och med detta. Riktigt så enkelt är det inte. Ytterst kan ett ärende nämligen lyftas till EG-domstolen, som då tolkar utifrån det ursprungliga EU-direktivet, utan hänsyn till den tolkning svenska regeringen gjorde i sitt förarbete.

Så man kan diskutera fram och tillbaka hur man ska läsa EU-direktivet (som alltså är väldigt likt den Svenska lagtexten.) Men för tillfället är det är ju helt naturligt att gå på den Svenska regeringens tolkning; att Streaming är lagligt.

Men, viktigast av allt: lagen är otydlig och svårtolkad. Det ska inte behöva vara så för något som självklart borde vara lagligt. Rösta på ett parti som ser till att streaming blir uppenbarligen lagligt.

0 kommentarer: